ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/files/4Nqz1o9wfTqUWXh-X5jZA5Lz

http://meta.icos-cp.eu/files/4Nqz1o9wfTqUWXh-X5jZA5Lz

Property values

High resolution image
SE-Deg_HIRES.pdf