ICOS

http://meta.icos-cp.eu/files/7_EK3tiZX6UBB34SXk-0czYU

http://meta.icos-cp.eu/files/7_EK3tiZX6UBB34SXk-0czYU

Property values

SE-Sto_PHON.JPG
30-degrees photo outside canopy