ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/files/ardaF15sYgpfHShkSHTQVI3O

http://meta.icos-cp.eu/files/ardaF15sYgpfHShkSHTQVI3O

Property values

Power availability
FI-Sii_Power.pdf