ICOS

http://meta.icos-cp.eu/ontologies/cpmeta/etcRawTimeSerMultiZip

http://meta.icos-cp.eu/ontologies/cpmeta/etcRawTimeSerMultiZip
Multi-file zip archive with ETC raw time series

Property values