ICOS

http://meta.icos-cp.eu/ontologies/cpmeta/koppen_ET

http://meta.icos-cp.eu/ontologies/cpmeta/koppen_ET
Tundra (ET)

Property values