ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/co2atcMoleFrac

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/co2atcMoleFrac
co2 (ATC, dry air mole fraction, ppm)

Property values

co2