ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/ecoAirTempMultiLevelsDataset

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/ecoAirTempMultiLevelsDataset
Ecosystem T-profile time series (ICOS Sweden)

Property values