ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/etcTimestampEndCol

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/etcTimestampEndCol
TIMESTAMP_END
end of measurement time window

Property values

TIMESTAMP_END