ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/oneLetterFlag

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/oneLetterFlag
quality flag
single-letter quality flag

Property values