ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/otc_fCO2_column

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/otc_fCO2_column
fCO2 [uatm]

Property values

fCO2 [uatm]