ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/practSalinityColumn

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/practSalinityColumn
P_sal [psu]

Property values

P_sal [psu]