ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/soilHeatFlux

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/soilHeatFlux
soil heat flux

Property values

W m-2