ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_fnee_post_AsYtLQwk9FZst_k5I8O4nXxG

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_fnee_post_AsYtLQwk9FZst_k5I8O4nXxG
fnee_post

Property values

-3.7985706934299043E-4
2.5219400472194887E-4