ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_fnee_prior_AsYtLQwk9FZst_k5I8O4nXxG

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_fnee_prior_AsYtLQwk9FZst_k5I8O4nXxG
fnee_prior

Property values

-3.962020786849909E-4
1.1314684453237181E-4