ICOS

http://meta.icos-cp.eu/resources/wdcgg/station/Kisai%20

http://meta.icos-cp.eu/resources/wdcgg/station/Kisai%20

Property values

Japan
139.55
36.08
Kisai